Цялостна подмяна на покривна конструкция.
Къща с. Синя Вода - Разград, проект и изпълнение 2012…
Къща с. Дедево - Пловдив - проект и изпълнение пролет…