Цялостна подмяна на покривна конструкция.
Гр. Разград, бул. "Априлско Въстание", бивш военен завод срещу Кауфланд.…
Къща с. Синя Вода - Разград, проект и изпълнение 2012…
Къща с. Дедево - Пловдив - проект и изпълнение пролет…